Η Στυμφαλία είναι μία όμορφη, ορεινή λίμνη στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κορινθίας, κοντά στα σύνορα με την Αργολίδα. Πρόκειται για μια λίμνη γλυκού νερού, η οποία είναι σπάνια όχι μόνο στη Πελοπόννησο αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας (Κυλλήνη) και του Ολίγυρτου, κοντά στο οροπέδιο του Φενεού, σε υψόμετρο 600 μ. περίπου.

Η περιοχή οφείλει το όνομά της στον ήρωα Στύμφαλο, ο οποίος ήταν ο δευτερότοκος γιός του βασιλιά Αρκάδα. Στην ομώνυμη λίμνη βρήκαν καταφύγιο αργότερα οι Στυμφαλίδες όρνιθες, τις οποίες αντιμετώπισε ο Ηρακλής κατά τον έκτο άθλο του, καθώς αποτελούσαν τη μάστιγα της περιοχής.

Επισκεφθείτε ακόμα το  Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, που επιδιώκει να καταδείξει την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης και εστιάζει στην αρμονική συνύπαρξή τους στη λεκάνη της Στυμφαλίας.